Retour & garantie


Garantiebepalingen

Wat is de garantietermijn?

Heskon.nl verleent 12 maanden garantie (vanaf de factuurdatum) op de verrichte revisie- en/of reparatiewerkzaamheden en deze standaard garantieperiode is tijdens het afrekenen uit te breiden naar 24 maanden per accu. Garantie heeft betrekking op alle werkzaamheden zoals die op de factuur gespecificeerd zijn. De definitieve factuur ontvangt u na afloop van de reparatie.

Heskon.nl garandeert dat de nominale capaciteit van het geplaatste cellenpakket overeenkomt met de bestelde capaciteit. Er wordt geen garantie gegeven voor een bepaalde fietsafstand die met de gereviseerde batterij gehaald kan worden. De actieradius is namelijk van diverse externe factoren afhankelijk, wat het onmogelijk maakt om een specifieke afstand te garanderen.

Wanneer heeft u wel recht op garantie?

Er kan aanspraak gemaakt worden op garantie bij:

  • Een defect aan het door Heskon.nl geplaatste cellenpakket (battery pack), lasverbindingen en bedrading.
  • Een defect aan (een of meerdere componenten van) het Battery Management System.
  • Excessieve slijtage van de batterij binnen de eerste 12 maanden (>25% capaciteitsverlies t.o.v. de nominale capaciteit).

Wanneer vervalt uw recht op garantie?

Er kan geen aanspraak gemaakt worden op garantie bij:

  • Een defect dat niet binnen een redelijke termijn (2 maanden) na het vaststellen van de klacht is gemeld of waarbij Heskon niet in de gelegenheid wordt gesteld de klacht te verhelpen.
  • Wijzigingen door derden aan de batterij nadat deze zonder toestemming van Heskon geopend is.
  • Er modificaties aan de hardware of software hebben plaatsgevonden die van invloed zijn op de prestaties van de accu. Wanneer de wettelijke snelheidsbegrenzing van het voertuig (voor een e-bike 25 km/u en voor een pedelec 45 km/u) wordt aangepast d.m.v. van een chip of (gekraakte) software, heeft dit een negatieve uitwerking op de levensduur van de batterij. Denk aan diverse speedmodules zoals Speedbox, Speedchip, BadassBox, maar ook software zoals de Moofer app (o.a. voor VanMoof, Cowboy).
  • Diepteontlading waardoor het pakket met energiecellen beschadigd is geraakt.
  • Val- of stootschade waarbij de behuizing of het binnenwerk is beschadigd.
  • Vocht- of waterschade: een gereviseerde accu wordt altijd spatwaterdicht aan de klant geretourneerd.
  • Er sprake is van foutief, excessief of onveilig gebruik en/of nalatigheid bij het onderhoud van de accu.

Wat als revisie van de accu niet mogelijk blijkt?

Voorafgaand aan reparatie:

Na binnenkomst in het reparatiecentrum ondergaat elke accu een zogenaamde 'pre-test' en in deze fase kunnen wij normaliter al vaststellen of de accu nog te herstellen is. In deze fase kunnen wij uw onherstelbare accu en lader nog in originele staat retourneren.

Tijdens of na reparatie:

Bij hoge uitzondering kan pas een goede diagnose gesteld worden in een latere fase van het revisieproces. Als wij de oude batterij dan al uit de behuizing verwijderd hebben, bestaat het risico dat de accu niet te herstellen is. 

Wanneer tijdens de revisiewerkzaamheden blijkt dat uw accu niet gereviseerd kan worden door een defect in het elektronische gedeelte, dan zijn wij genoodzaakt het volledige binnenwerk af te voeren voor uw veiligheid en die van onze medewerkers. Uw oude accupakket is na het ontkoppelen van de printplaat namelijk brandgevaarlijk en niet meer geschikt voor hergebruik.

Het originele accupakket wordt nooit retour gestuurd aan de klant vanwege Europese wet- en regelgeving op het gebied van gevaargoederentransport (ADR). De aangeleverde behuizing en toebehoren worden wel geretourneerd en u ontvangt het aankoopbedrag exclusief de gemaakte onderzoekskosten (á €10) en verzendkosten terug.

Verzoek voor herroeping of garantie

Werkt de gereviseerde accu niet goed?

Binnen de garantieterijn kunt u een klacht schriftelijk indienen via info@heskon.nl of telefonisch (013 - 204 50 37). Vermeld expliciet de klacht, het betreffende product en het bestelnummer. Wanneer de klacht niet op afstand te verhelpen is, ontvangt u instructies voor de retourzending van uw pakket naar het reparatiecentrum, waar deze opnieuw onderzocht wordt.

Kunt u een bestelling nog herroepen?

Na het plaatsen van een bestelling heeft u de mogelijkheid een revisieverzoek te annuleren, tot het moment dat de accu is aangemeld voor revisie in het reparatiecentrum. Houd er rekening mee dat uw accu direct in het test- en reparatieproces wordt opgenomen, zodra deze in het reparatiecentrum is ontvangen. Nadat de revisie is gestart, verliest u uw recht om te annuleren. Wij kunnen de werkzaamheden dan helaas niet meer ongedaan maken.